Sosyal Medya Dili Nasıl Etkiler | Alpay Ajans

Sosyal Medya Dili Nasıl Etkiler

26

Dil, nesiller arasındaki iletişimi sağlayan en önemli aktarım mekanizmasıdır. Toplumları, ulusları ve devletleri var eden hazinedir. İnsanoğlu, dil sayesinde düşüncelerini ifade etmeyi, evreni anlamayı, toplumda var olmayı öğrenir. Dil, insanoğlu ile birlikte doğar, yaşar ve dönüşür. Tarih boyunca en ilkel kabileden en gelişmiş topluluklara kadar iletişim aracı olma rolünü üstlenmiştir. Dil, zaman içerisinde teknolojinin de hayatımıza girmesiyle farklı bir boyut kazanmıştır.

Dilin Evrimleşmesi Nedir?

1593

Dil, medeniyetin başlaması ile birlikte günümüze kadar varlığını sabit olarak koruyamamıştır. Toplumda meydana gelen olay ve durumlardan etkilenmiştir. Bünyesine yeni kelimeler aldığı gibi bazı kelimeleri de atmıştır. Toplumlarda meydana gelen savaş, barış ve sanayi devrimi ile birlikte insanlar arasındaki ilişkiler dile de etki etmiştir.

Dilin Yok Olma Tehlikesine düşmesini Sağlayan Etkenler Nelerdir?

 •  Sosyal medya platformunda dilin kısaltılarak konuşulması.
 • Savaş ve soykırımlar sebebiyle dile yeni sözcüklerin alınması.
 • Kitle iletişim araçları yoluyla dilin yabancı sözcüklere maruz kalması.
 • Göç sebebiyle az nüfuslu bir toplumun güçlü bir dile sahip olan topluma katılması.
 • İngilizcenin kulağa hoş gelmesi ve dil içerisinde kullanılması.

Sosyal Medyanın Dili Ölüme Sürüklemesi

5666022

Dil ölümü, denen kavram dilin sabit olarak kalmadığını ve dışarıdan bünyesine aldığı etkenleri içerir. Bu sebeple, dışarıdan müdahale edilen bir dil, özünü koruyamaz, kendisini izole edemez. Bu noktada, insanoğluna büyük bir görevler düşmektedir. Dilin, yaşayabilmesi ve gelecek kuşaklara özgün haliyle kalabilmesi için sosyal mecralardan uzak kalması gerekir. Sosyal mecra, pek çok paylaşımın yapıldığı ve milyonlarca insanın iletişim kurduğu bir platformdur. Bu sebeple kullanmış olduğumuz dil, değişmeye hatta ölmeye kadar gidebilmektedir. Bu noktada, tarihte yer almak ve bağımsız bir toplum olmak istiyorsak dilimize sahip çıkmalıyız.

Dili Korumak İçin Neler Yapılmalıdır?

 • Öncelikle dili, yaşayan hazine olarak görüp benimsemeliyiz.
 • Kelimelerde kısaltma ya da farklı ekler kullanılmamalıdır. 
 • Kullanılan dilin, ana kurallarına uyulmalıdır.
 • Kullanılan dile, yabancı sözcük eklenmemelidir. Böylelikle, dil izole olmaya devam etmiş olur.
 • Dilin, ifade ediliş tarzı olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple, hangi dil olursa olsun temel kurallar esas alınarak konuşulmalıdır.
 • En önemli madde ise dilimizi gereksiz sözcüklerden arındırıp, saf haliyle kullanmaktır.

Sosyal Medya Yönetimi, Gönderi ve Hikaye Tasarımı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.